ประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย

ข่าว

ประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้าย

Postby Webmanual1 » Fri Aug 04, 2017 4:34 am

ความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้ายเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้เอง มีเหตุการณ์วางระเบิดเกิดขึ้นหลายต่อหลายครั้ง ทำให้การดำเนินธุรกิจขาดความต่อเนื่อง การทำประกันภัยความไม่สงบทางการเมืองและการก่อการร้ายเป็นแผนประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองคุณและธุรกิจของคุณจากความเสี่ยงภัย

สังคมปัจจุบัน มักมีเหตุการณ์แบบที่คุณไม่คาดคิด เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา การสร้างหลักประกัน ที่อุ่นใจ ก็เป็นเรื่องที่จำเป็น บริการทางด้านประกันภัยที่ครอบคลุมทุกด้านของภัยสงคราม การก่อการร้าย และความไม่สงบทางการเมือง สำหรับผู้รับประกันภัยภายในประเทศ และทั่วโลก ประกันภัยนี้สามารถจัดทำความคุ้มครองครอบคลุมเพียงแค่สถานที่ใดสถานที่หนึ่ง หรือหลายสถานที่ภายในอาณาเขตประเทศเดียวกัน รวมถึงการจัดทำโปรแกรมความคุ้มครองธุรกิจที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วโลก ตัวอย่างความคุ้มครองสำหรับแผนประกันภัย การก่อวินาศกรรมและการก่อการร้าย, การจลาจล การประท้วง สงครามกลางเมือง และการกระทำอันเป็นเจตนาร้าย, ความไม่สงบทางการเมือง, การก่อการร้ายต่ออาคารสิ่งก่อสร้าง, การสูญเสียความโดดเด่นของสถานที่ และการยกเลิกจัดงานแสดง

สำหรับในประเทศไทยด้วยเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง ผู้ประกอบการรายย่อยได้รับผลกระทบจนปิดกิจการไปมากมาย หนี้สินครัวเรือนของไทยพุ่งสูงภายใน 5 ปีที่ผ่านมา ในอนาคตผู้ที่ต้องการดำเนินธุรกิจส่วนตัว ต้องคำนึงถึงความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้วย หรือหาสิ่งช่วยค้ำจุนในกรณีเกิดเหตุฉุกละหุกเกิดขึ้น

การก่อการร้ายยังคงเกิดขึ้นและเป็นภัยคุกคามอย่างต่อเนื่อง เราพร้อมและยินดีให้คำแนะนำในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตสำหรับธุรกิจของคุณ การทำประกันนี้ สามารถช่วยให้ศักยภาพในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพมากขึ้น และเพิ่มความอุ่นใจในการดำเนินธุรกิจช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ การดำเนินกิจการสามารถทำได้อย่างต่อเนื่องและเสถียรมากขึ้น
Webmanual1
Site Admin
 
Posts: 64
Joined: Thu Oct 16, 2014 4:16 am

Return to ข่าว

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests

cron