ซื้อ 'ยาหยอดตา' มาใช้เอง ไม่ใช่เรื่องดี !

อื่นๆ

ซื้อ 'ยาหยอดตา' มาใช้เอง ไม่ใช่เรื่องดี !

Postby Webmanual1 » Fri Aug 17, 2018 4:55 am

.
Image

การใช้ชีวิตประจำวัน 'อันตราย' สามารถเกิดขึ้นได้กับเราทุกที่ทุกเวลา หากว่าเราไม่มีความรอบคอบ หรือมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอ อย่างเรื่องของการใช้ 'ยาหยอดตา' หากเราหาซื้อมาใช้เองก็อาจทำให้เกิดอัตรายต่อดวงตาได้ หากว่าการจัดหานั้นไม่ได้มาจากคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งเรื่องนี้ นายแพทย์ปานเนตร ปางพุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า การใช้ยาไปในทางที่ผิด หรือการใช้ยาโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นับเป็นปัญหาสำคัญที่เกิดขึ้นผู้ที่ใช้ยาในปัจจุบัน ยิ่งในการใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ยิ่งเป็นปัญหา เพราะสารตัวนี้ถูกสังเคราะห์ขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค และมีกฎหมายกำหนดให้เป็นยาควบคุมพิเศษ เนื่องจากมีความเป็นพิษสูง ผู้สั่งจ่ายจะต้องเป็นแพทย์เท่านั้น

ยาที่มีส่วมผสมของเสตียรอยด์จะถูกนำมาใช้เพื่อการรักษาตัวยาอื่นไม่ได้ผล หรือไม่อาจควบคุมโรคด้วยการใช้ยาตัวอื่น อีกทั้งการใช้ยาที่มีสารเสตียรอยด์จะทำให้มีอาการข้างเคียงสูง ตัวยาจะถูกนำมาใช้เพื่อบรรเทาอาการอักเสบและกดภูมิคุ้มกันในโรคต่างๆ อาทิ โรคภูมิแพ้ โรคตา โรคข้ออักเสบชนิดรูมาตอยด์ และโรคผิวหนัง เป็นต้น

อันตรายจากยาหยอดที่มีเสตียรอยด์ผสม

หากใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์โดยไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์ ก็อาจเกิดอันตรายต่อระบบต่างๆ ในร่างกายแทบจะทุกระบบ อาจนำไปสู่การติดเชื้อ เกิดแผลในกระเพาะอาหาร เกิดการกดการหลั่งขอฮอร์โมน ยับยั้งการเจริญเติบโตของร่างกาย กระดูกผุ กล้ามเนื้ออ่อนแรง ระดับโปแตสเซีมในเลือดต่ำ เกิดผลเสียต่อระบบประสาทส่วนกลาง อีกทั้ง ยังอาจทำให้เกิดอันตรายต่อดวงตา เนื่องจากยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะเป็นต้อหินได้

เป็น 'ต้อหิน' เสี่ยงตาบอด

ต้อหิน นับว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดตาบอดอันดับที่ 2 รองจากต้อกระจก อีกทั้งยังเป็นสาเหตุของอาการตาบอดที่ไม่สามารถรักษาได้เป็นอันดับที่ 1 ปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรคต้อหินมาจาก ความดันลูกตาสูง โดยปัจจัยนี้เกิดจากภาวะที่ไม่สมดุลระหว่างการสร้างและระบายออกของน้ำภายในลูกตา ซึ่งมีการสร้างมากกว่าการระบายออก ส่งผลให้ความดันลูกตาเพิ่มสูงขึ้น เหตุผลหลักก็มาจากอายุที่มากขึ้น การเกิดอุบัติเหตุที่มุมตา และการใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ ฉะนั้นจึงต้องระวังให้มาก

ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ทุกชนิด เสี่ยงทำให้ความดันลูกตาสูง

การใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ทุกชนิด ไม่ว่าด้วยวิธีพ่นจมูก การกิน ฉีด หรือหยอดตา ล้วนแล้วแต่สามารถทำให้ความดันลูกตาสูงขึ้นได้ พบว่ามีประมาณ 18 - 36% ในคนทั่วไป จะพบว่ามีความดันลูกตาสูงจากการใช้ยาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์ และความเสี่ยงนั้นจะเพิ่มขึ้นเป็น 46 - 92% หากพบในคนไข้ต้อหินมุมตาชนิดปฐมภูมิ ส่วนผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน หรือมีสายตาสั้นมากๆ จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะความดันลูกตาสูงมากกว่าคนธรรมดาทั่วไป ฉะนั้น การใช้ยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์จะต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ถ้าหาซื้อมาใช้เองก็อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพได้ กรมการแพทย์ จึงอกมาเตือนให้ทุกๆ คนระมัดระวังในการซื้อยาหยอดตาที่มีส่วนผสมของเสตียรอยด์จากร้านขายยาทั่วไปมาใช้เอง หากใช้ยาหยอดตาดังกล่าวเป็นเวลานานอาจส่งผลที่ไม่ดีแน่ หากใช้เป็นเวลานานๆ ก็เสี่ยงทำให้เราตาบอดได้
.
Webmanual1
Site Admin
 
Posts: 64
Joined: Thu Oct 16, 2014 4:16 am

Return to อื่นๆ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests

cron